Det närvarande mötet - avgörande för omsorgens kvalitet

Känner du att ni kan vara närvarande i ert möte med era vårdtagare, eller handlar jobbet mest om att få de praktiska sysslorna gjorda? Ett närvarande möte är av godo för både vårdtagaren och vårdgivaren, men uppstår inte alltid automatiskt.

Vi har verktygen för hur man plockar fram sin förmåga att skapa det goda mötet utan att det tidsmässigt går ut över de nödvändiga rutinerna i omsorgen. Flera deltagare i våra kurser i Rosenmetoden arbetar inom vården, vittnar om hur deras arbete har fått en helt annan mening och kvalitet efter att de gått kurserna. Och att de ändå får gjort det de ska om dagarna.

Vi erbjuder föredrag och seminarier. Seminarierna kan vara på allt från en halvdag upp till 3 dagar allt efter era behov. Efter seminarierna är det en uppföljning efter 2 månader.