Anna Söderlind

Rosenterapeut sedan 1988

Lärare och handledare på Rosenutbildningen sedan 1989