Övervikt handlar om känslor

Metoden är utvecklad av Lisbeth Stahre och bygger både på ett kostprogram och KBTbaserat program för att komma till insikt om vad vi använt maten till för att stoppa undan för känslor. I vilka situationer blir vi väldigt sugna på något att stoppa i munnen? Många har i början av kursen sagt att de inte äter av någon speciell anledning, men har under kursens gång kommit till insikt om vad som styr suget.

Kursen är på 13 veckor med 3 uppföljnings träffar, och ger en möjlighet till att både gå ner i vikt och få redskap och kunskap om sig själv så det är möjligt att behålla vikten. Kursen är inte en bantningskur utan hjälper dig att se djupare på överätandet.

Jag har haft kurser arrangerade av Storstockholms Diabetesförening sedan 2007 och Psoriasis föreningen i Stockholm sedan 2009.

I höst startar en ny kurs på Storstockholms Diabetesförening den 13 sept kl 18. Anmälan görs till föreningen 08-654 400 40