Rosenmetoden

Rosenmetoden är en mjuk stillsam behandling som gör det möjligt att komma i kontakt med de känslor och händelser vi stängt inne. Känslor i sig ger inte spänningar utan det är när vi håller tillbaka dem som spänningar uppstår. Spänningarna begränsar oss både i det fysiska men också känslomässigt.

Rosenmetoden är en möjlighet att komma i kontakt med den personen man i grund och botten är, bakom den självcensur och anpassning som tydligt speglas i muskelspänningar och kroppshållning. Det kan ge en helt ny känsla av sjävacceptans och frihet till både kropp och själ. Behandlingen ger en djup avspänning som kan leda till ökad självkännedom.

Rosenmetoden är utvecklad av Marion Rosen, hennes nyfikenhet på hur kropp och själ hänger samman. Hon såg hur de roller vi tagit på oss som små påverkar hur vi lever vårt liv som vuxna. Genom att bli medveten om vad vi håller tillbaka i våra kroppar kan vi förändra hur vi agerar. Marion Rosen är utbildad sjukgymnast och var i många år verksam som det. Hennes nyfikenhet på sambanden mellan muskelspänning och andning, mellan kropp och själ är det som Rosenmetoden vuxit fram av.

En behandling kostar 800 kr, själva behandlingen tar 50-55 minuter från det du kommer tills du går tar det lite drygt 1 timme. Behandlingarna utförs i våra lokaler på Södermalm i Stockholm.